Contact

Stichting De Mollenhof
Kleine Vosstraat 7
6971 KK Oeken

Telefoon: 06-265 86 880
E-mail: info@mollenhof.org
TRIODOS Bank: NL03TRIO 0254 4236 12
Kamer van Koophandel: 65028805

Aandacht met Zorg
Karin van Bergen
Kleine Vosstraat 7
6971 KK Oeken

E-mail: karin@aandachtmetzorg.nl
KNAB Bank: NL91 KNAB 0258 1045 97
Kamer van Koophandel: 65866657

Klachteninstantie
Heeft u een klacht over de dienstverlening van Aandacht met Zorg? Graag bespreken wij die met u. Komen we er niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van de onafhankelijke geschilleninstantie van DeZorgProfessional. Zie www.dezorgprofessional.nl/klachtenregeling. Voor onze medewerkers en ‘Zorg In Natura’ cliĆ«nten (via Coƶperatie Boer en Zorg) is er een eigen vertrouwenspersoon. Dat is mevr. Anna Kempe, bereikbaar via vertrouwenspersoon@boerenzorg.nl of 06-20017978.