Dagbestedingvoor bezoekers met een pgb of een indicatie (wmo)

Op de Mollenhof zijn bezoekers welkom met een PGB of een indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Deze bezoekers komen o.a. uit de gemeenten Brummen en Zutphen. ‘Aandacht met Zorg‘ verzorgt op De Mollenhof de professionele zorg-dienstverlening. Ook ondersteunen wij mantelzorgers wanneer zij het nodig hebben even op te laden.
En bieden wij dagbesteding voor onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mocht u vragen hebben of graag kennis willen maken kom dan gerust eens langs. Dan kunt u meteen even de sfeer proeven en kijken of De Mollenhof iets voor u of uw partner is. Ook kunnen wij vrijblijvend bij u thuis langskomen voor een kennismaking. Het is goed om te weten dat wij geen medische handelingen mogen verrichten en dat wij ook geen medicijnen mogen geven (maar kunnen er wel op toezien dan de bezoeker tijdig medicijnen inneemt).

AVG

De Mollenhof gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij leggen niet meer gegevens vast dan noodzakelijk. Dit doen wij niet in een database. Losse digitale gegevens (zoals PDF’s) worden per fi le van wachtwoord voorzien en slaan we vervolgens op in een wachtwoord-beveiligde omgeving en verstrekken deze niet aan derden.
We werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Clienten hebben recht op inzage in hun gegevens en/of op verwijdering hiervan.

KLACHTEN REGELING EN BEMIDDELING

Het team van De Mollenhof probeert haar werk zo goed mogelijk te verrichten. Heeft u een klacht of bent u ontevreden bespreek dit met uw directe zorgverlener. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke geschilleninstantie van DeZorgProfessional. Meer informatie vindt u op www.dezorgprofessional.nl/klachtenregeling. Voor onze medewerkers en ‘Zorg In Natura’ cliënten (via Coöperatie Boer & Zorg) is er een medewerkersvertrouwenspersoon. Dat is mevr. Anna Kempe, bereikbaar via vertrouwenspersoon@boerenzorg.nl of 06-20017978.